Dojo

Home / Czytelnia / Dojo

Dojo

Jest to sala w której odbywają się treningi sztuk walki. Dawniej określano nią specjalne miejsce w świątyni, gdzie mnisi ćwiczyli oddychanie i koncentrację. Obecnie używa się jej w odniesieniu do całego budynku, lub też, jak, do samej sali w której trenuje się japońskie sztuki walki.

Zgodnie z zachowaną tradycją każda część maty ma swoją nazwę i przeznaczenie. Miejsce, na którym siada prowadzący zajęcia (podczas rozpoczęcia i zakończenia treningów) nazywa się KAMIZA – wyższe miejsce. Naprzeciw niego siedzą ćwiczący, ta część to SHIMOZA – miejsce niższe.

Po lewej stronie kamiza znajduje sie JOSEKI, a po prawej SHIMOSEKI. Uczniowie siedzący na zbiórce siadają zawsze według stopnia zaawansowania – od joseki (starsi stopniem) do shimoseki (młodsi)

Często w dojo wisi portret twórcy aikido, lub też japońska kaligrafia słowa aikido. W tym miejscu, gdzie wisi portret nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów (butów, toreb, itp.). Prawo położenia tam jo i bokkena ma tylko instruktor prowadzący zajęcia.